Om CSO

Changemaker er Kirkens Nødhjelps ungdomsbevegelse. Vi er en politisk og religiøst uavhengig gruppe som jobber mot de grunnleggende årsakene til fattigdom og urettferdighet i verden. Vi stiller oss to spørsmål, hvorfor er verden urettferdig, og hva kan vi gjøre med det, og handler ut fra svarene vi kommer fram til. Du kan lese mer om Changemaker og hva vi har utrettet på Changemakers hjemmeside. Der kan du også melde deg inn i Changemaker sentralt. Du trenger ikke være medlem i Changemaker for å bli med i Changemaker Studentgruppe Oslo.
Changemakers motto er: Klart vi kan forandre verden!

Om du vil komme i kontakt med Changemaker Studentgruppe Oslo kan du sende oss en e-post.