Archive for Anbefalt

Spire aksjonerer for klima foran UD i morgen, onsdag

Spire skal ha ein aksjon utanfor UD no på onsdag. Vi møter Solheim og krever ei norsk lovfesting av klimakutt med 50 % innan 2020. Vi meiner at ei klimalov trengs for å leggja nødvendig press på politikarar og næringsliv for ei positiv klimaendring.

Mange er einige med oss. England behandlar allereie ei klimalov, det same har ein gjort i California. No er også arbeidet for å få ei amerikansk klimalov i gang. Kan Noreg vera dårlegare? Vi har samla inn støtte og underskrifter for kampanjen. Sosialistisk Ungdom, Kristelig Folkepartis Ungdom, Grøn Ungdom, Rød Ungdom og Changemaker er blant dei som støttar krava våre.

No er det på tide Solheim får høyre fra oss. Vi møter han utanfor Utanriksdepartementet klokka 09.00 onsdag 31. oktober.

Det vert felles brunsj på kontoret etter aksjonen.

Kvifor aksjonerer vi?
Fordi klimaproblem øydelegg livsgrunnlaget for store delar av verda i dag. Menneske manglar drikkevatn, dei vert offer for tørke, ekstremvær og flom. Dette rammar særleg menneske i utviklingsland som har færre ressursar til Ã¥ tilpassa seg klimaendringane. Noko mÃ¥ gjerast no! FN’s klimapanel uttalar at ein mÃ¥ redusera klimautslepp med minst 80 % innan 2050 om ein skal ha 50 % sjanse for Ã¥ redusera global oppvarming. Dramatiske problem krev drastiske tiltak!

Møt opp, og ta med ein ven!

Comments off

Alternativer til IMF og Verdensbanken?

Høstens siste U-landsseminar finner sted pÃ¥ tirsdag den 30. oktober kl. 17.15 – 18.45. Denne gangen handler det om det Internasjonale Pengefondet (IMF), Verdensbanken, og mulighetene for alternative finansstrukturer. Stedet er Eilert Sundts hus, ogsÃ¥ kjent som SV-bygget, pÃ¥ Blindern [Kart, bygg 10].

There is again much discussion of the roles of multilateral organizations such as the World Bank and International Monetary Fund. They are criticized for being dominated by Northern governments, for imposing harmful economic policy conditions, for environmental devastation and for failing to respect local peoples’ rights.

Proposals for alternative institutional arrangements have been advanced by civil society organizations, by think-tanks and by governments. These range from cutting or dramatically changing the roles of the International Financial Institutions to withdrawing from them and building up new ones such as the Banco del Sur (Bank of the South). Are such alternatives feasible?

Several Southern governments have recently pre-paid, withdrawn from or turned down lending from the institutions. They can do this partly because alternative sources of finance are now available to them. But other governments, particularly in Sub-Saharan Africa, do not have this option open to them at the moment. What governs a country’s lending policy?”

Panel:

  • Erik S. Reinert, Norwegian entrepreneur and heterodox economist
  • A representative from EURODAD (TBA), European Network on Debt and Development
  • Sony Kapoor, Tax Justice Network (chair)

Organized by Ulandsseminaret in cooperation with SLUG Blindern.

Comments off

Attac: Coca-Cola er etisk i ustand og bør ut av universitetet

Universiteter rundt om i verden har kastet ut sine Coca-Cola-automater på grunn av selskapets sterkt uetiske handlemåter, som blant annet innebærer regelrett drap på ansatte som prøver å starte fagforbund. Attac Blindern vil at Universitetet i Oslo blir det neste universitetet som kvitter seg med sine Cola-automater, og siden Changemaker har hatt egne aksjoner mot Coca-Cola støtter vi selvsagt dette. Møt opp på Uglebo klokka 19.00 i dag, onsdag 17., om du vil vite mer. Les om den internasjonale kampanjen mot Coca-Cola på Attacs nettsider.

Comments off

Onsdagsdebatten: Fair trade eller Fairy tale?

I morgen er det onsdagsdebatt på Studentersamfundet på Chateau Neuf, om et tema som er viktig for Changemaker; Fairtrade!

”Fairtrade” eller “rettferdig handel” blir mer og mer populært, ogsÃ¥ utenfor aktivistmiljøene. Er dette den nye formen for avlat, eller en mÃ¥te for vanlige mennesker Ã¥ faktisk gjøre verden til et bedre sted for flere?

I vårt panel sitter følgende:

  • Forsker Simon Pahle
  • Ragnhild Hammer fra Max Havelaar
  • SIFO-mannen Runar Døving.

Alt er gratisch, håper du kommer!

Comments off

Truer rike lands patentsystemer matvaresikkerheten i utviklingsland?

Tirsdag 11. september klokka 17.30 blir det paneldebatt med dette temaet på SV-bygget på Blindern. SV ligger vegg i vegg med Harriet Holters, hvor vi skal ha semesterets andre møte én time seinere. Så de som er ekstra interessert er hjertelig velkomne til å få med seg første bit av debatten med dette spennende temaet. Mer informasjon finner du på Underskog.

Comments off