Archive for CSO

Changemaker Studentgruppe Oslo fødes

Changemaker

Den 28. august 2006 skjedde det noe historisk i Harriet Holters hus på Blindern. Changemakers første lokalgruppe for Oslo-studenter hadde sitt åpningsmøte. Nøyaktig én uke etter, mandag 4. september, ble noen enkle vedtekter vedtatt og et styre bestående av Styreleder Elisabeth G. Ruud, kasserer Lars Joon Flydal, og sekretær Ximena Azzari Støen, ble valgt. Samtidig ble det slått fast at denne enestående, nye lokalgruppe skal være kjent under navnet Changemaker Studentgruppe Oslo, og at denne nettsiden/bloggen skulle settes opp som et sted for utveksling av informasjon om hvilke tiltak studentgruppen setter igang. Vi har allerede nå mange spennende og lærerike poster på programmet, så jeg håper du følger med framover!

Om du vil komme i kontakt med Changemaker Studentgruppe Oslo kan du sende oss en e-post.

Hva er Changemaker?

Changemaker er Kirkens Nødhjelps ungdomsbevegelse. Changemaker er en politisk og relgiøst uavhengig gruppe som jobber mot de grunnleggende årsakene til fattigdom og urettferdighet i verden. Vi stiller oss to spørsmål, hvorfor er verden urettferdig, og hva kan vi gjøre med det, og handler ut fra svarene vi kommer fram til. Du kan lese mer om Changemaker og hva vi har utrettet på Changemakers hjemmeside. Der kan du også melde deg inn i Changemaker sentralt. Du trenger ikke være medlem i Changemaker for å bli med i Changemaker Studentgruppe Oslo.
Changemakers motto er: Klart vi kan forandre verden!

Comments off