Møte om hjernetyveri og Blå Oktober i morgen

Hjernetyveri har vært et omdiskutert tema både i mediene og på Stortinget den siste tiden. Noe av æren for dette må nok Changemaker, som har hjernetyveri som hovedtema for tiden, ta. Debatten har rast i Dagbladet, og helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad har uttalt seg positivt om tiltak for å hindre hjernetyveri. Hjernetyveri handler om at rike land aktivt prøver å lokke til seg høyt utdannede mennesker, i dette tilfellet har det vært størst vekt på helsearbeidere, fra fattige land. Om du vil vite mer om hjernetyveri kan du klikke deg inn på linkene over, eller komme på Changemaker Studentgruppe Oslos møte i morgen, tirsdag 25. september, hvor vi vil få besøk fra noen fra Changemakers politiske utvalg for HIV/AIDS som skal fortelle om hvordan de jobber i forhold til hovedtemaet, hjernetyveri.

På møtet får vi også besøk av Maja fra Politisk Utvalg for Klima som vil fortelle om de internasjonale vanndagene Blå Oktober, og forhåpentligvis inspirerer oss til å være med på en vann-kampanje på Blindern sammen med andre studentgrupper.

Møtet blir altså, som vanlig, på Harriet Holters Hus (rett til høyre for SV-bygget), kl. 18.15, tirsdag 25. september.

Alle er hjertelige velkomne, og jeg skal se om jeg klarer å ta med meg noe søtt å bite i som en ekstra bonus.. :)

Comments are closed.